Home Feiten Sponsors Foto's

De foto's zullen zo snel mogelijk na het plaatsvinden van het flatfeest online worden geplaatst. Kijk voor een impressie van voorgaande jaren op:

\\mw75.student.utwente.nl \Public\MW75\fotoknop

Gebruik voor login de gebruikersnaam guest zonder wachtwoord. Let op, dit kan alleen op campusnet of via VPN.